Nasz założyciel i pierwszy Prezes zastępcą Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa!

20 listopada 2020 Stanisław

Grzegorz Matyasik, założyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej został powołany na stanowisko zastępcy szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przeszedł tam z Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie piastował stanowisko zastępcy dyrektora. Nasz kolega Grzegorz od kilku lat promuje ideę efektywnego wykorzystania zasobów przynależnych do poszczególnych komórek organizacyjnych struktur odpowiadających za nasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informatycznych.

Gratulując objęcia nowej funkcji polecamy naszym czytelnikom artykuły Grzegorza oraz profil Twitter @GMatyasik.

Grzegorz jest wieloletnim praktykiem ochrony i obrony infrastruktury krytycznej zarówno w sferze biznesu jak i administracji publicznej. W 2010 był głównym inicjatorem powstania naszego stowarzyszenia oraz był zaangażowany w proces inicjacji powstania Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest autorem kilkunastu publikacji w obszarze obrony powszechnej oraz szeroko rozumianej obronności. Jest aktywnym oficerem rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.