Podsumowanie działalności 1 Mazowieckiej Drużyny Obrony Narodowej w 2020 roku

15 lutego 2021 Piotr

W minionym 2020 roku, 1 Mazowiecka Drużyna Obrony Narodowej „Czarny Lis” realizowała treningi i szkolenia z zakresu taktyki zielonej, w szczególności zasad walki lekkiej piechoty w terenie otwartym, a także elementy ratownictwa taktycznego oraz czarnej taktyki.

Mimo ograniczeń wynikających z trwającej pandemii COVID-19 proces szkoleniowy i doskonalący nie ustał, zmieniając się tylko czasowo w zajęcia o charakterze teoretycznym. Do najważniejszych przedsięwzięć minionego roku należy zaliczyć wewnętrzne warsztaty taktyczne pod Przemyślem, obejmujące: taktykę natarcia na bunkier ze stanowiskiem karabinu maszynowego, taktykę pokonywania przeszkód wodnych metodą bojową, oraz ogniowy trening zrywania kontaktu i natarcia na punkt umocniony, realizowany na strzelnicy o 380 metrowym pasie ogniowym.

Kolejnym dużym i odpowiedzialnym wydarzeniem był udział w Powiatowym Ćwiczeniu Obronnym pn. „Powiat 2020”, na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Drużyna wystawiła w tym ćwiczeniu grupę pokazową, demonstrującą zdarzenie napadu GDR przeciwnika na obiekty władzy samorządowej, oraz akcję siłowego ich odbicia, połączoną z akcją ratunkową. Działania te były prowadzone przy współpracy z lokalną strażą pożarną i strażami gminnymi, a także pracownią psychologiczną SURGE.

W końcówce roku, dwóch członków drużyny, będących jednocześnie żołnierzami 61 batalionu lekkiej piechoty WOT, wzięło udział w wojskowym ćwiczeniu Myszołów, wynosząc z niego cenne doświadczenia dotyczące zabezpieczenia elementów infrastruktury lotniska, rozwinięcia i zabezpieczenia wysuniętego punktu tankowania i uzupełnienia amunicji dla samolotów i śmigłowców, zwalczania GDR przeciwnika oraz naprowadzania śmigłowców na improwizowane lądowiska w terenie przygodnym.

Ostatnim akcentem szkoleniowym w minionym roku, był grudniowy trening z użyciem karabinków typu laser-tag w otwartym terenie i możliwość sprawdzenia SOP przy użyciu innego rodzaju narzędzia treningowego niż standardowo wykorzystywane. Mimo trudności w realizacji szkoleń, plan roczny został zrealizowany w ok. 80%, a w nowy rok wchodzimy z optymizmem i kolejnymi ambitnymi planami szkoleniowymi i treningowymi. Najstarsza drużyna projektu LPON na Mazowszu życzy wszystkim Kolegom i Koleżankom zaangażowanym w umacnianie bezpieczeństwa i obronności naszego kraju samych sukcesów i powodzenia w sprawach służbowych i osobistych, w nowym 2021 roku.

Fotorelacja z Powiatowego ćwiczenia obronnego pn. „POWIAT 2020”:

https://www.brwinow.pl/5778-atak-na-urzad-gminy-brwinow-powiatowe-cwiczenie-obronne.html