Ćwiczymy

15 marca 2021 hools

Z jednej strony Covid, z drugiej nieprzychylna aura nie są przeszkodami dla pododdziałów ON.PL.  Koledzy realizują kolejne tematy szkolenia zgodnie z własnymi potrzebami:
1. Lubuska ON.PL – taktyka zielona
2. Mazowiecka ON.PL – szkolenia z planowania oraz kolejne edycje Weryfikacji GSR, Warsztaty Rozpoznawcze, wspinaczka zimowa
3. Lubelska ON.PL – szkolenia strzeleckie, wspinaczka zimowa
4. Pomorska ON.PL – szkolenie unitarne dla nowych członków, szkolenia strzeleckie

Jak widać aktywność nie maleje i daje nadzieję że kiedyś wrócimy na dawne tory szkoleniowe.