Kolejna książka: „Taktyka rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych.”

22 kwietnia 2016 Kordek

Z przyjemnością informujemy, że instruktorzy, a zarazem Wiceprezesi Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl dr Paweł Makowiec i Marek Mroszczyk opracowali kolejny podręcznik szkoleniowy – „Taktyka rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych. Wyszkolenie indywidualne i taktyka grupy rozpoznawczej. Część 1”. ObronaNarodowa.pl jest partnerem wydania i patronem medialnym tego opracowania.

Podręcznik zawiera zestawienie podstawowych elementów taktyki działania rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych CnH, które w wielu aspektach stanowią przykład odmiennej od zachodnioeuropejskiej szkoły taktycznej.

W publikacji wykorzystano dostępną literaturę rosyjskojęzyczną, wśród której za pozycje podstawowe należy uznać regulaminy działań rozpoznawczych pododdziałów specjalnego przeznaczenia, a także wiele opracowań specjalistycznych, w tym wielotomową monografię pod redakcją S.V. Kozlova oraz znakomite opracowanie G. Kozachkova.

Przyjęta struktura pracy odzwierciedla zasadę obecną w szkoleniu Specnazu, w której skuteczność działania grupy jest wypadkową poziomu wyszkolenia indywidualnego, działania zespołowego i skutecznego dowodzenia. W poszczególnych rozdziałach tej części pracy omówiono kolejno: zadania taktyczne realizowane przez grupy CnH, ich organizację, przykładowe uzbrojenie i wyposażenie indywidualne i zespołowe, podstawy wyszkolenia indywidualnego oraz realizację różnorodnych zadań taktycznych na szczeblu grupy rozpoznawczej.

A tak na temat zawartości podręcznika wypowiedział się były oficer GROM mjr rez. Krzysztof Wójcik:

Ta książka to koniec z mitologią Specnazu. Pozwala lepiej poznać „zielone ludziki”. To bardzo szczegółowa instrukcja poruszania się i prowadzenia działań specjalnych, wypracowana latami współczesnych typowo partyzanckich walk. Jeśli w naszej taktyce czegoś brak lub nie jest to sprecyzowane, śmiało można sięgać do opisanych, sfotografowanych i przedstawionych na rysunkach wzorców. W ośrodkach szkoleniowych najlepszych jednostek specjalnych istnieją etatowe pododdziały przeciwnika (pozoracji, tzw. OPFOR), wyposażone i działające w czasie ćwiczeń zgodnie z taktyką zaprezentowaną w tej książce. Dzięki temu opracowaniu nic nie stoi na przeszkodzie zastosować to rozwiązanie w naszych „grach wojennych”. Nie wykluczam możliwości wspólnych ćwiczeń lub misji z jednostkami rosyjskimi. Może nawet będą naszymi przyjaciółmi, których należy trzymać… blisko – wrogów jeszcze bliżej.

Interesująca jest także opinia ppłk Wróbla – dowódcy Zespołu Bojowego JWK:

We współczesnym konflikcie zbrojnym istotną rolę odgrywa rzetelna i terminowa informacja. Znajomość Tactics, Techniques and Procedures (TTP) potencjalnych sprzymierzeńców lub przeciwników pozwala na dobre przygotowanie się do współdziałania albo trafne definiowanie zagrożeń. Specnaz i rosyjskich komandosów zalicza się do najbardziej zdeterminowanych i doświadczonych bojowo żołnierzy sił specjalnych na świecie. Ich metody walki są w systemie ciągłym weryfikowane w konfliktach zbrojnych w wielu zakątkach świata. Autorzy w swej publikacji potrafili umiejętnie i szczegółowo przybliżyć schematy działania sprawnie funkcjonującej machiny sił specjalnych Federacji Rosyjskiej. Ta książka jest znaczącą cegiełką w budowaniu świadomości członków i sympatyków organizacji proobronnych, żołnierzy oraz zwykłych obywateli, którym wiedza o Specnazie może być w dzisiejszych, nieprzewidywalnych czasach przydatna…

Polecamy!

Więcej informacji na stronie wydawnictwa Difin:

http://www.ksiegarnia.difin.pl/bezpieczenstwo/42/taktyka-rosyjskich-pododdzialow-rozpoznawczych-wyszkolenie-indywidualne-i-taktyka-grupy-rozpoznawczej-czesc-1/pawel-makowiec/2641