Obrona Terytorialna w strukturach państw członkowskich NATO wywodzących się z byłego Układu Warszawskiego

9 listopada 2013 Kordek

Serdecznie zapraszamy czytelników do zapoznania się z artykułem sympatyka i członka stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl p. Macieja Paszyna „Obrona Terytorialna w strukturach państw członkowskich NATO wywodzących się z byłego Układu Warszawskiego”.

Streszczenie artykułu: „Nieustanne ograniczanie wydatków na obronność połączone z głęboką redukcją sił zbrojnych wśród Europejskich członków NATO wywodzących się z Układu Warszawskiego stwarza konieczność tworzenia alternatywnych form obrony własnych granic. Idealnym rozwiązaniem problemu wydaje się być tworzenie i rozwijanie struktur Obrony Terytorialnej. Komponenty tego typu charakteryzują się wysokim potencjałem obronnym, niskimi kosztami utrzymania oraz wysokimi walorami promocyjnymi sił zbrojnych. Pomimo oczywistych korzyści w analizowanych krajach prócz państw Nadbałtyckich,
struktury te nie istnieją. Sytuacja ta wiąże się z organizacyjną i społeczną spuścizną po okresie zależności wobec ZSRR. Podążając za wzorcem Skandynawskim lub Nadbałtyckim analizowane kraje powinny położyć zdecydowany nacisk na tworzenie i rozwijanie formacji tego typu, wspierając się na ochotniczych organizacjach pro obronnych
Artykuł dostępny jest TU.