Coraz zimniej na granicy, wspierajmy funkcjonariuszy i żołnierzy! – #MuremZaPolskimMundurem

23 listopada 2021 Stanisław Drosio

Czołem Żołnierze i Funkcjonariusze! Dziękujemy za Waszą służbę! Staramy się Wam pomóc w coraz trudniejszych warunkach atmosferycznych! Wspieramy akcję kierowaną bezpośrednio do żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w rejonach przygranicznych z Białorusią. W tym zorganizowaną w ostatnim tygodniu przez zaprzyjaźnione [więcej]


Partnerzy